Tech-virksomheden ACTE A/S – rebranding på rekordtid

På rekordtid har Mette Thorsen med sit team leveret corporate rebranding til ACTE A/S i form af blandt andet syv websites, nyhedsbreve, strategier, årsplaner og en omfattende designmanual. Alle kommunikationselementer tager afsæt i et helt nyt design og billedsprog hvor fokus er på høj kvalitet, enkelhed og æstetik. 

 

ACTE er en rådgivnings- og salgsvirksomhed med specialistviden inden for teknologiløsninger. Virksomheden er en del af den svenske Lagercrantz Group AB, der er børsnoteret på Nasdaq, og som i 2018 omsatte for 3,4 milliarder svenske kroner.


Fra begyndelsen til afsluttede indsatser har Mette Thorsen med sit team haft ansvaret for ledelsen af udviklingen og eksekveringen af strategier og værdiskabende tiltag inden for forretningsudvikling, kommunikation, branding, designudvikling, events og netværk samt for sikring af, at indsatserne peger op i virksomhedens forretningsstrategiske målsætninger. Alle aktiviteter er foregået i et tæt samarbejde med kunden.


Tech-virksomheden ACTE A/S – rebranding på rekordtid

Kunde

ACTE – en rådgivnings- og salgsvirksomhed med specialistviden inden for teknologiløsninger. Virksomheden blev etableret i 1995. ACTE er en del af den svenske Lagercrantz Group AB, der er børsnoteret på Nasdaq, og som i 2018 omsatte for 3,4 milliarder svenske kroner. 

Resultater

Bidrag til at realisere ACTE’s potentialer – i form af:

 • Rebranding og revitalisering af virksomheden på rekordtid.
 • Syv målgruppeorienterede websites i form af en portal samt et nyt corporate website: acte.biz, og fem undersites – ét for hver af ACTE’s afdelinger: acte-industry.biz, acte-rail.biz, acte-iot.biz, acte-energy.biz og acte-maritime.biz.
 • Helt nyt design, billedsprog, tone og stil med fokus på høj kvalitet, enkelhed og æstetik.
 • Reformulering af ACTE’s mission, vision og værdier.
 • Redesignet logo.
 • Omfattende designmanual.
 • Kommunikationsstrategi med tilhørende årshjul.
 • Kommunikationselementer: Faktaark, nyhedsbreve og PowerPoint-template.
 • Intern vidensdeling til medarbejdergrupper.

Implementeringen af det nye brand er i fuld gang.

ansvar og ydelser

 • Ledelse i hele processen i forhold til alle stakeholders: ACTE’s ledelse og medarbejdere samt eksterne leverandører som grafiker, fotografer og digital konsulent. Fra idéer og konceptudvikling til færdige elementer.
 • Helhedsorienterede strategier og eksekvering af dem: Hovedansvarlig for ledelse af udviklingen og eksekveringen af strategier og værdiskabende tiltag inden for forretningsudvikling, kommunikation, events og netværk samt for sikring af, at indsatserne peger op i virksomhedens forretningsstrategiske målsætninger. Fokus på at udvikle enkle strategier, der øjeblikkeligt og handlekraftigt er blevet eksekveret på.
 • Rådgivning om værdiskabelse med forretnings- og organisationsudvikling, kommunikation, events og netværk.
 • Procesorienteret konceptudvikling, brandstrategi og visuel storytelling. Hovedansvarlig i samarbejde med grafiker:
 • Designudvikling af acte.biz, acte-industry.biz, acte-rail.biz, acte-iot.biz, acte-energy.biz og acte-maritime.biz. Sparring, planlægning og udvikling fra prototype til færdigt design. UX- and UI-design for et komplet hovedsite med tilhørende portalindgang og subsites inklusive designblokke, sitemap, produktsider, henvisninger til udvalgte produkter, produktkategorier, infosider, leverandøroversigter, kontakt og nyheder. Fokus på organisationens forretningsstrategiske målsætninger i forhold til navigation, interaktioner, scenarier og brugerkomfort. Planlægning og overdragelse af designskabeloner til digital konsulent og efterfølgende kvalitetssikring.
 • Visuel identitet og designmanual: Planlægning, udvikling og præsentation af komplet designmanual inklusive typografi, farveunivers, grafiske elementer, billedsprog og beskæring af motiver for den videre visuelle identitet i brandudviklingen. Designudvikling af nyhedsbreve, faktaark og PowerPoint-template.

 • Redesign af logo i samarbejde med grafiker.
 • Kommunikation, PR og marketing – hovedansvarlig for:
  Reformulering af virksomhedens mission, vision og værdier.
  Kommunikationsstrategi med tilhørende årshjul og input til SoMe, værdiskabende tiltag og events.
  Tekster til websites om ACTE samt kommunikationselementerne faktaark og nyhedsbreve.
  Vidensdeling: Intern vidensdeling i forhold til ACTE’s medarbejdergrupper.
 • Fotos og billedsprog: Briefing af fotografer, opbygning af nyt billedarkiv i samarbejde med grafiker og fotografer.