Socialministeriet – konceptudvikling, vidensdeling til 16.000 medarbejdere

Kunder

Socialministeriet og Aarhus Kommune.

Resultater

  •  Merværdi for kunderne: Opdraget fra Socialministeriet og Aarhus Kommune var oprindeligt ‘kun’ en evaluering af et fireårigt projekt. Det var Mette Thorsens idé at tilføre projektet en best practice håndbog med det formål, at omsætte den opnåede viden til ét enkelt tværfagligt redskab som nemt kan bruges i hverdagen.
  • Håndbogen danner nu grundlag for metoden, som Aarhus Byråd har besluttet, at alle 16.000 medarbejdere i kommunens skoledistrikter skal bruge som forebyggende indsats over for udsatte børn og unge.
  • For det enkelte barn betyder metoden hurtig handling og en samlet, forebyggende indsats.
  • Metoden er efterfølgende også blevet implementeret i kommuner i Sverige og Norge. 

ansvar og ydelser

  • Ledelse i hele processen i forhold til alle stake-holders: Styregruppe, involverede skoler, fagpersoner og andre tilknyttet metoden om netværksmødet – fra idé til færdig håndbog i samarbejde med TFL Projektservice.

  • Forretnings- og idéudvikling: Opdraget fra Socialministeriet og Aarhus Kommune var oprindeligt ‘kun’ en evaluering. Det var Mette Thorsens idé at tilføre projektet en best practice håndbog med det mål, at gøre en tidlig, ressourcebesparende og positiv forskel for udsatte børn og unge samt professionelle, der arbejder med dem.

  • Hovedansvarlig i forhold til produktionen af håndbogen: Fra strategi og research, analyse samt fokusgruppeinterviews til tekstskrivning og kvalitetssikring af hele håndbogen.

  • Vidensdeling: Foredrag om samt præsentation af håndbogen for tværfaglige grupper.