Nyt videnscenter – forretningsudvikling og branding

For Danmarks nye videnscenter om socialøkonomi – Copenhagen Dome - Videnscenter for Socialøkonomi – har Mette Thorsen med sit team bidraget til at styrke organisationens forretningsstrategiske fokus. Vi har blandt andet leveret forretnings-, kommunikations- og fundraisingstrategier, corporate branding samt hjulpet med at integrere organisationens udvalgte FN's Verdensmål i strategier, praksis og visuel storytelling. Et kommunikationskit i form af en hjemmeside, faktablad, profilbrochure og foldere er også eksempler på vores leverancer.


I processen fra idé og analyser til færdige indsatser har vores ansvar været ledelse, strategier og eksekvering inden for forretnings- og organisationsudvikling, kommunikation, fundraising, design samt visuel storytelling om organisationens arbejde med sine udvalgte FN's Verdensmål. Alle aktiviteter har fundet sted i tæt samarbejde med kunden.


Nyt videnscenter – forretningsudvikling og branding

Kunde

Med afsæt i udvalgte FN’s Verdensmål arbejder Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi for flere jobs til udsatte mennesker og for samfundsøkonomisk vækst. Midt i smukke naturområder i Taastrup danner den 350 m2 store kuppelformede bygning, Domen, rammen om Videnscenterets mange aktiviteter for private og offentlige interessenter. 

Resultater

Bidrag til at realisere Videncenterets potentialer i form af:

 • Styrket forretningsstrategisk fokus og integrering af FN’s Verdensmål i strategier og praksis.
 • Formulering af Videnscenterets mission, vision og værdier.
 • Forretningsplan, der skal medvirke til at skabe en økonomisk bæredygtig virksomhed.
 • Designmanual, koncept- og idéudvikling samt visuel storytelling.
 • Kommunikationsstrategi og input til årshjul.
 • Kommunikationskit til det nyetablerede Videnscenter: Website, faktaark, profilbrochure, postkort og folder.

 • Fundraisingstrategi.
 • Fondsansøgninger til udviklingsprojekt inden for vidensdeling.

Implementeringen af strategier og brandingen er i fuld gang.

ansvar og ydelser

 • Ledelse, koordinering og facilitering i hele processen i forhold til alle stake-holders og i et samarbejde med Centerleder Dorte Bukdahl samt eksterne leverandører som grafiker, fotograf, digital konsulent og trykkeri. Fra idéer og konceptudvikling til færdige elementer.


 • Helhedsorienterede strategier og eksekvering af dem: Ledelse af udviklingen og eksekveringen af strategier og værdiskabende tiltag inden for forretningsudvikling, kommunikation, events og netværk samt sikring af, at indsatserne peger op i Videnscenterets forretningsstrategiske målsætninger. Fokus på at udvikle enkle strategier, der øjeblikkeligt og handlekraftigt er eksekveret på.


 • Rådgivning om værdiskabelse med forretningsudvikling, kommunikation, fundraising, events, netværk og FN’s Verdensmål.

 • Procesorienteret konceptudvikling, brandstrategi og visuel storytelling. Hovedansvarlig i et samarbejde med grafiker. Planlægning og udvikling fra prototype til færdige designs:

 • Webdesignudvikling af copenhagendome.dk. Sparring, planlægning og udvikling af prototype med målgruppeorienteret websitestruktur: UX and UI for et komplet site — inklusive designblokke. Fokus på organisationens forretningsstrategiske målsætninger i forhold til navigation, interaktioner, scenarier og brugerkomfort.

 • Designskabelon: Planlægning, kvalitetssikring og overdragelse til digital konsulent.

 • Grafisk designudvikling af faktaark, profilbrochurer, postkort og folder.

 • Kommunikation og PR: Kommunikationsstrategi med input til årshjul til SoMe, værdiskabende tiltag og events. Tekstskrivning og kvalitetssikring af tekster til website, faktaark, profilbrochurer, postkort og folder.

 • Fotos og visuel storytelling: Opbygning af nyt billedarkiv med grafiker og fotograf.

 • Fundraising: Fondsansøgninger til videndelingsprojekt.