Grennessminde i Taastrup – styrket forretningsstrategisk fokus og rebranding

For Grennessminde i Taastrup har Mette Thorsen med sit team styrket den socialøkonomiske virksomheds forretningsstrategiske fokus, skabt synlighed med corporate rebranding samt integreret organisationens udvalgte FN’s Verdensmål i strategier og praksis. Altsammen i et tæt samarbejde med kunden, der er en af Danmarks største socialøkonomiske virksomheder. Det er der blandt andet kommet et redesignet og mere målgruppeorienteret website ud af samt nye kommunikationselementer til salgs- og fundraisingaktiviteter.

Vores ansvar har været ledelse, analyser, strategier og eksekvering inden for forretnings- og organisationsudvikling, kommunikation, designudvikling og visuel storytelling om FN's Verdensmål-aktiviteter i hele processen fra idé- og analysefasen til afsluttede leverancer. Alle aktiviteter er fundet sted i et stærkt samarbejde med kunden.


Grennessminde i Taastrup – styrket forretningsstrategisk fokus og rebranding

Kunde

Grennessminde i Taastrup er en af Danmarks største socialøkonomiske virksomheder. Stedet huser, uddanner og kvalificerer unge med særlige behov til et aktivt og bidragende samfundsliv i samarbejde med det øvrige samfund og arbejdsmarked. Grennessminde arbejder aktivt for at realisere udvalgte FN’s Verdensmål. Private samt virksomheder, med Noma som ét eksempel, køber varer – fx økologiske grøntsager – fra Grennessmindes egne socialøkonomiske virksomheder.

Resultater

Bidrag til at realisere Grennessmindes potentialer i form af:

 • Styrket forretningsstrategisk fokus og integrering af FN’s Verdensmål i strategier, praksis og visuel branding.
 • Øget synlighed ved hjælp af rebranding – ny tone, stil og billedsprog med fokus på høj kvalitet, enkelhed og æstetik i form af:
 • Websitet gminde.dk  – redesignet og mere målgruppeorienteret.
 • Faktaark og profilbrochurer blandt andet til salgs- og fundraisingaktiviteter.
 • Kommunikationsstrategi og input til årshjul med SoMe, værdiskabende tiltag, events m.m.

Implementeringen af henholdsvis strategier, rebranding, FN’s Verdensmål og andre tiltag er i fuld gang.

ansvar og ydelser

 • Ledelse i hele processen i forhold til alle stakeholders og i samarbejde med direktør Hanne Danielsen og Centerleder Dorte Bukdahl samt andre eksterne leverandører som grafikere, digital konsulent og trykkeri. Fra idéer og konceptudvikling til færdige elementer.

 • Helhedsorienterede strategier og eksekvering af dem: Hovedansvarlig for udviklingen og eksekveringen af strategier og værdiskabende tiltag inden for forretningsudvikling, kommunikation, events, netværk og realisering af udvalgte FN’s Verdensmål samt sikring af, at indsatserne peger op i Grennessmindes forretningsstrategiske målsætninger. Fokus på at udvikle enkle strategier, der øjeblikkeligt og handlekraftigt er eksekveret på.

 • Rådgivning om værdiskabelse med forretningsudvikling, kommunikation, fundraising, events, netværk og FN’s Verdensmål.
 • Procesorienteret konceptudvikling og visuel storytelling – hovedansvarlig i samarbejde med grafikere:
  Webdesignudvikling: gminde.dk. Sparring, planlægning og udvikling af prototype med målgruppeorienteret websitestruktur: UX and UI for et komplet site inklusive designblokke. Fokus på organisationens forretningsstrategiske målsætninger i forhold til navigation, interaktioner, scenarier og brugerkomfort. Grafisk designudvikling af faktaark og profilbrochurer.
 • Kommunikation og PR – hovedansvarlig for: Kommunikationsstrategi med input til årshjul, SoMe, værdiskabende tiltag og events. Tekstskrivning og kvalitetssikring af tekster til website, faktaark og profilbrochurer.
 • Fotos og visuel storytelling: Briefing af fotograf. Opbygning af nyt billedarkiv med grafikere og fotograf.