Kirkens Korshær, Aarhus – turn-around og prisvindende brand

Mette Thorsen blev eksternt hyret af Kirkens Korshær i Aarhus til ledelse, strategi og eksekvering inden for forretningsudvikling, kommunikation og fundraising i forbindelse med et stort udviklingsprojekt der havde målsætningen, at skabe et turn-around for den dengang lukningstruede organisation.

På rekordtid lykkedes det i et stærkt samarbejde med kunden at fundraise 25 mio. kr. på tre år – heraf kommer 10 mio. kr. fra A.P. Møllers Fond. Organisationen leverede sit bedste årsregnskab nogensinde, to år efter indsatserne begyndte. En massiv lokal øget synlighed og politisk gennemslagskraft samt forankrede indsatser og nye partnerskaber er også resultater af strategierne omsat til handling. Vores kommunikationsunivers – bestående af 100 nye elementer som blev produceret inden for ét år – vandt Dansk Kommunikationsforenings KomPris for landets bedste projekt.


Kirkens Korshær, Aarhus – turn-around og prisvindende brand

Kunde

Kirkens Korshær i Aarhus.

Resultater

 • Turn-around på kort tid: 25 mio. kr. fundraiset på tre år – heraf kommer 10 mio. kr. fra A.P. Møllers Fond.
 • Bedste driftsresultat i lokalafdelingens 100 årige historie i 2015.
 • En moderniseret organisation.
 • Systematiseret og effektiviseret indsatsen i organisationen så der er sammenhæng mellem alle strategier, budget, handlings- og udviklingsplaner samt daglig drift.
 • Nye private og offentlige partnerskaber samt CSR-samarbejder.
 • En markant øget synlighed og politisk indflydelse, bl.a. ved hjælp af:
 • Et helt nyt brand med 100 nye kommunikations- og kampagneelementer.
 • Vinder af Dansk Kommunikationsforenings Kommunikationspris i 2013 for landets bedste projekt – både dommer- og publikumsprisen – for det nye brand. 

ansvar og ydelser

Mette Thorsen blev hyret i oktober 2012 og havde i tidsrummet 1. januar 2013 til foråret 2016 følgende ansvarsområder.

 

Ledelse, strategiudvikling, eksekvering og drift:

 • Hovedansvarlig på daglig basis for leder- og medarbejdergrupper, frivillige og andre leverandører sammen med daglig leder Morten Aagaard (Morten Aagaard var leder fra 1. januar 2013 til foråret 2016)
 • Ledelse af udvikling af organisationens nye mission og vision.
 • Ledelse af udviklingen og eksekveringen af organisationens første strategier inden for forretnings- og organisationsudvikling, fundraising, kommunikation, netværk og partnerskabe, CSR-samarbejder samt sikring af, at alle indsatser peger op i organisationens forretningsstrategiske målsætninger.
 • Fokus på at udvikle enkle strategier, der øjeblikkeligt og handlekraftigt er eksekveret på.

Fundraising, netværk og partnerskaber samt events:

 • Medansvarlig for strategi og eksekvering samt at nye tiltag forankres: Målrettet fundraising – fra udvikling af nye partnerskaber, CSR-samarbejder, socialøkonomiske virksomheder, indsamlingsbreve, digitale kampagner, kundeklub og testamentariske gaver til afholdelse af events og skrivning af fondsansøgninger.

Kommunikation, fotos, visuel storytelling, presseaktiviteter, brand- og konceptudvikling:

 • Medansvarlig for udvikling af kommunikationsstrategi.
 • Brandudvikling, idé- og konceptualisering i samarbejde med grafiker.
 • Hovedansvarlig for ledelse, eksekvering og drift af strategien inden for intern og ekstern kommunikation, branding, pressekommunikation, stakeholder-kommunikation, SoMe, online- kommunikation og online- business.
 • Visuel storytelling og fotos: Har leveret 300+ billeder der udgør det nye brands visuelle fortælling.
 • Produktionsansvarlig for alle porteføljens elementer fra idé til færdige produkter i samarbejde med grafisk designer, digital konsulent, trykkeri m.fl.
 • Rådgivning af leder- og medarbejdergrupper og frivillige omkring kommunikationsfaglige problemstillinger og pressehåndtering.
 • Storytelling, presseaktiviteter, tekstarbejde og kvalitetssikring af indhold på alle 100 nye elementer, så den omfattende portefølje følger de overordnede målsætninger, og indholdet på alle platforme er i synergi, samt at de mindste detaljer er i orden.

Rekruttering:

 • Hovedansvarlig for rekruttering af eksterne leverandører til kommunikationsopgaverne.
 • Medansvarlig for at rekruttere frivillige medarbejdere til bl.a. fundraising og events.

 Budgetstyring og balance på bundlinjen:

 • Medansvarlig for budgetstyring og balance på bundlinjen.

 Evaluering og effektmåling:

 •  Medansvarlig for evaluering og effektmåling.