Skab værdi med FN's Verdensmål

For Copenhagen Dome –Videnscenter for Socialøkonomi og en af Danmarks største socialøkonomiske virksomheder, Grennessminde i Taastrup har vi styrket deres forretningsstrategisk fokus og integrering af FN’s Verdensmål i strategier, praksis og den visuelle kommunikation.

Begge virksomheder arbejder for flere jobs til udsatte mennesker, og har især fokus på disse FN's Verdensmål: # 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. # 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.  #12: Ansvarligt forbrug og produktion og # 17: Partnerskab for handling. Se neden for eksempler på den visuelle branding af de to virksomheders bæredygtighedsaktiviteter.

Sammen med vores samarbejdspartnere tilbyder vi en række ydelser for private og offentlige virksomheder, der ønsker at arbejde strategisk med bæredygtighed. Vi arbejder med enkle metoder, der systematisk skaber overblik over de problemstillinger, som er relevante for jer. Metoderne giver et solidt afsæt for prioritering og for jeres videre arbejde med mål, strategi og eksekvering. Se vores andre ydelser inden for FN’s Verdensmål her.

Ønsker din virksomhed også at arbejde strategisk med bæredygtighed, så kontakt os.Grennessminde i Taastrup

styrket forretningsstrategisk fokus og visuel branding af bæredygtighedsinitiativer

Grennessminde i Taastrup arbejder for flere jobs til udsatte mennesker, og har især fokus på disse FN's Verdensmål: # 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. # 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.  #12: Ansvarligt forbrug og produktion og # 17: Partnerskab for handling. Se neden for eksempler på den visuelle branding af virksomhedens bæredygtighedsaktiviteter.

mettethorsen.com har styrket den socialøkonomiske virksomheds forretningsstrategiske fokus, skabt synlighed med corporate rebranding samt integreret organisationens udvalgte FN’s Verdensmål i strategier og praksis. Altsammen i et tæt samarbejde med kunden, der er en af Danmarks største socialøkonomiske virksomheder. Det er der blandt andet kommet et redesignet og mere målgruppeorienteret website ud af samt nye kommunikationselementer til salgs- og fundraisingaktiviteter. 

 

Vores ansvar har været ledelse, analyser, strategier og eksekvering inden for forretnings- og organisationsudvikling, kommunikation, designudvikling og visuel storytelling om FN's Verdensmål-aktiviteter i hele processen fra idé- og analysefasen til afsluttede leverancer. Alle aktiviteter er fundet sted i et stærkt samarbejde med kunden.


NYT VIDENSCENTER

kommerciel optimering og visuel storytelling om bæredygtighedsaktiviteter

For Danmarks nye videnscenter om socialøkonomi – Copenhagen Dome - Videnscenter for Socialøkonomi – har mettethorsen.com bidraget til at styrke organisationens forretningsstrategiske fokus. Vi har blandt andet leveret forretnings-, kommunikations- og fundraisingstrategier, corporate branding samt hjulpet med at integrere organisationens udvalgte FN's Verdensmål i strategier, praksis og visuel storytelling. Et kommunikationskit i form af en hjemmeside, faktablad, profilbrochure og foldere er også eksempler på vores leverancer.

Videnscenteret arbejder for flere jobs til udsatte mennesker, og har især fokus på disse FN's Verdensmål: # 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. # 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.  #12: Ansvarligt forbrug og produktion og # 17: Partnerskab for handling. Se neden for eksempler på den visuelle branding af virksomhedens bæredygtighedsaktiviteter.

I processen fra idé og analyser til færdige indsatser har vores ansvar været ledelse, strategier og eksekvering inden for forretnings- og organisationsudvikling, kommunikation, fundraising, design samt visuel storytelling om organisationens arbejde med sine udvalgte FN's Verdensmål. Alle aktiviteter har fundet sted i tæt samarbejde med kunden.