FREELANCE FUNDRAISING

Vi bidrager til, at vores kunder opnår et højt ROI med fundraising

Vi har indgående erfaring med at komme udefra og se vores kunders muligheder og udfordringer med nye, friske øjne. Vi bidrager både på ledelses- og strateginiveau og medvirker til at sikre en effektiv eksekvering af handlingsplaner.

 

For en dansk NGO er Mette Thorsen og sit team medansvarlig for at skabe et turn-around ved at fundraise 25 mio. kr. på tre år – heraf kommer 10 mio. kr. fra A.P. Møllers Fond. Fra at være lukningstruet leverede organisationen sit bedste årsregnskab, to år efter indsatserne begyndte. En massiv øget synlighed og politisk gennemslagskraft samt forankrede indsatser og nye partnerskaber er også resultater af fundraisingsstrategien omsat til handling. Læs om casen og vores stærke samarbejde med kunden.

 

Med fundraisingaktiviteter har vi bidraget til at skabe fuld finansiering til Auschwitz-dokumentarfilmen ’Arlette – en historie vi aldrig må glemme’, som skal medvirke til at sikre et fortsat fokus på historien om Holocaust. 

 

Skal vi også bidrage til at skabe maksimal værdi for din organisation – så kontakt os.

YDELSER

 • Ledelse af fundraisingindsatser fra idé og visioner til afsluttede indsatser.
 • Strategi, analyse og handlekraft til at indfri din organisations potentialer inden for fundraising.
 • Årsplaner, der sikrer de mest profitable fundraisinginitiativer bliver igangsat til tiden.
 • Rådgivning, nytænkning og konkrete ideer til forretningsudvikling, nye indtægtsmuligheder, økonomisk forankring, politisk interessevaretagelse og aktiviteter med FN’s Verdensmål.
 • Ansøgninger og kontakt til private fonde og offentlige puljer.
 • Collective impact og samskabelse: Offentlige/private partnerskaber, stakeholder-relationer og netværk.
 • CSR-samarbejder med virksomheder.
 • Medlemshvervning og -pleje.
 • Events og kommercielle aktiviteter.
 • Kommunikation: Rådgivning, strategier og effektiv eksekvering, kampagner, visuel storytelling m.m. Læs mere.
 • Etablering af kundeklub.
 • Udvikling af koncepter med arv og testamentariske gaver.
 • Hjælp til oprettelse af ambassadørkorps.
 • Assistance til at hverve og fastholde frivillige medarbejdere.
 • Bidrag til udvikling af socialøkonomiske virksomheder.