Badminton Danmark – kommerciel optimering og rebranding

For Badminton Danmark har Mette Thorsen med sit team styrket specialforbundets forretningsstrategiske fokus og skabt øget synlighed med corporate rebranding i form af ny tone, stil og billedsprog med fokus på høj kvalitet, enkelhed og æstetik. Det er der blandt andet kommet et redesignet og mere målgruppeorienteret website ud af samt nye kommunikationselementer til salgs-, sponsor- og fundraisingaktiviteter. Se eksempler neden for på det nye corporate brand.

For Badminton Danmark har vi desuden idé- og konceptudviklet et helt nyt akademi som vil fastholde dansk badminton på verdensklasseniveau og gavne tusindvis af badmintonudøvere i Danmark. Læs om akademiet her.

 

Fra begyndelsen til slutningen af indsatserne har vores ansvar været ledelse, strategi og eksekvering inden for forretnings- og organisationsudvikling, idé- og konceptudvikling, kommunikation, branding, fundraising, vidensdeling, events, sponsoraktiviteter og netværk. Alle aktiviteter har fundet sted i tæt samarbejde med kunden.Badminton Danmark – kommerciel optimering og rebranding

Kunde

Badminton Danmark – et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund – arbejder for badmintonspillere på bredde- og eliteniveau. Med knap 90-års stærke resultater, kompetencer og netværk inden for badmintonsporten skaber Badminton Danmark værdi for badmintonudøvere i hele landet, fans, sponsorer, folkesundheden, erhvervslivet samt for Danmark som en stolt badmintonnation.

Resultater

Bidrag til at realisere Badminton Danmarks potentialer i form af:

 • Styrket forretningsstrategisk fokus på både strategier og praksis samt et helt nyt koncept og udviklingsprojekt – Badminton Danmark Akademiet. Se case med Akademiet her.
 • Øget synlighed ved hjælp af rebranding – ny tone, stil og billedsprog med fokus på høj kvalitet, enkelhed og æstetik i form af:
 • En designmanual, som Badminton Danmark kan blive inspireret af. Manualen indeholder blandt andet prototyper til webdesign, faktaark, profilbrochure, brevpapir, plakater og magasiner til Denmark Open samt medlemshvervefolder og postkort.
 • Kommunikation og PR: Kommunikationsstrategi med input til årshjul og værdiskabende sponsortiltag og events. Faktaark, profilbrochure og medlemshvervefolder. Website badminton.dk: Ny og mere målgruppeorienteret hjemmeside.

Implementeringen af strategier og det nye brand er i fuld gang.

ansvar og ydelser

 • Ledelse i samarbejde med Direktør Bo Jensen hele processen i forhold til alle stakeholders: Badminton Danmarks ledelse og medarbejdere samt eksterne leverandører som grafiker og fotograf. Fra idéer og konceptudvikling til færdige elementer.
 • Helhedsorienterede strategier og eksekvering af dem: Ledelse af processen og eksekveringen af strategier og værdiskabende tiltag inden for forretnings- og organisationsudvikling, kommunikation, sponsortiltag, events og netværk samt sikring af, at indsatserne peger op i specialforbundets forretningsstrategiske målsætninger samt udviklingsprojektet Badminton Danmark Akademiet. Fokus på at udvikle enkle strategier, der øjeblikkeligt og handlekraftigt er eksekveret på.

 • Rådgivning om værdiskabelse med forretnings- og organisationsudvikling, kommunikation, events og netværk.
 • Procesorienteret konceptudvikling, designmanual og visuel storytelling. Hovedansvarlig i samarbejde med grafiker: Webdesignudvikling: badminton.dk. Sparring, planlægning og udvikling af prototype med målgruppeorienteret websitestruktur: UX and UI for et komplet site inklusive designblokke. Fokus på organisationens forretningsstrategiske målsætninger i forhold til navigation, interaktioner, scenarier og brugerkomfort.
 • Visuel identitet og designmanual: Planlægning, udvikling og præsentation af komplet designmanual inklusive typografi, farveunivers, grafiske elementer, billedspr og beskæring af motiver for den videre visuelle identitet i brandudviklingen.
 • Designudvikling af prototyper til kommunikationselementer, forsider og layouts: Magasin, profilbrochure, faktaark, brevpapir, flyer, plakat og postkort.
 • Overlevering af projektet til Badminton Danmarks interne marketingsafdeling.
 • Kommunikation og PR – hovedansvarlig for: Kommunikationsstrategi og input til årshjul med SoMe, værdiskabende sponsortiltag og events. Tekstskrivning og kvalitetssikring af tekster til faktaark, profilbrochure, medlemshvervefolder og postkort. Bidrag til kvalitetssikring af tekster til badminton.dk.
 • Fotos og visuel storytelling: Briefing af fotograf. Opbygning af nyt billedarkiv med grafiker og fotograf.